Java String Sınıfı

Java String Sınıfı, Java programlama dilinde metinleri temsil etmek, oluşturmak, değiştirmek ve işlemek için kullanılan temel bir sınıftır. Metin işlemleri, her türlü yazılım uygulamasında önemli bir rol oynar ve Java’da metin işleme işlemleri için String sınıfı oldukça yaygın olarak kullanılır. Java öğrenmek istiyorsak, öğrenmeye başlayacağımız temel konulardan biri String sınıfı ve sağladığı metotlardır.

String sınıfı Java programlama dilinin temel veri türlerinden biridir ve en önemli özelliği, “değiştirilemez” (immutable) olmasıdır. Yani bir String nesnesi oluşturulduktan sonra, o String’in içeriği üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bunun yerine, üzerinde yapılan her türlü işlem sonucunda yeni bir String nesnesi oluşturulur. Başka bir deyişle, bir String nesnesine karakterler eklediğimizde veya çıkardığımızda, orijinal String nesnesi değişmez. Bunun yerine değişiklik yapılmış haliyle yeni bir String nesnesi oluşturulur. Orijinal String nesnesinin içeriği ise, programın yaşam süresi içerisinde eğer hiçbir yapı tarafından kullanılmıyorsa, çöp toplayıcı denilen yapı tarafından hafızadan silinir.

Java String Sınıfının Sık Kullanılan Metotları:

 • length(): String nesnesinin uzunluğunu döndürür.
 • charAt(int index): String nesnesinin belirtilen indeksindeki karakteri döndürür.
 • substring(int start, int end): String nesnesinin belirtilen başlangıç ve bitiş indeksleri arasındaki karakterleri içeren yeni bir String nesnesi oluşturur.
 • indexOf(String substring): String nesnesinin belirtilen substring’inin ilk indeksini döndürür.
 • lastIndexOf(String substring): String nesnesinin belirtilen substring’inin son indeksini döndürür.
 • equals(String str): String nesnesinin belirtilen String’e eşit olup olmadığını kontrol eder.
 • equalsIgnoreCase(String str): String nesnesinin belirtilen String’e büyük/küçük harf duyarlı olarak eşit olup olmadığını kontrol eder.
 • compareTo(String str): String nesnesinin belirtilen String’e göre sıralamasını döndürür.
 • concat(String str): String nesnesine belirtilen String’i ekler ve yeni bir String nesnesi döndürür.
 • replace(char oldChar, char newChar): String nesnesindeki belirtilen karakterleri başka bir karakterle değiştirir ve yeni bir String nesnesi döndürür.
 • trim(): String nesnesinin başından ve sonundan boşlukları kaldırır ve yeni bir String nesnesi döndürür.
 • toUpperCase(): Uygulandığı String dizesinin tamamı büyük harflerden oluşan bir kopyasını döndürür.
 • toLowerCase(): Uygulandığı String dizesinin tamamı küçük harflerden oluşan bir kopyasını döndürür.
 • startsWith(String prefix): Bir String dizesinin belirtilen karakter ya da karakterler grubu ile başlayıp başlamadığını kontrol eder.
 • endsWith(String suffix): Bir String dizesinin belirtilen karakter ya da karakterler grubu ile bitip bitmediğini kontrol eder.
 • split(String regex): Bir String dizesini belirli bir ifadeye göre parçalara ayırıp, tüm parçaları bir içeren bir dizi döndürür.
 • isEmpty(): Bir String dizesinin değerinin boş olup olmadığını kontrol eder. Karakter adeti 0 (sıfır) ise dize boştur.
 • isBlank(): Bir String dizesinin değerinin boş olup olmadığının yanı sıra sadece boşluk karakterlerinden oluşup oluşmadığını da kontrol eder. Karakter adeti 0 (sıfır) ise ya da karakter adeti sıfırdan fazla olsa bile tüm karakterler boşluk (space) ise dize boştur.

Sonuç olarak, Java String Sınıfı, sunduğu çeşitli yöntemlerle metin işleme işlemlerinde önemli bir rol oynayan ve Java programlama dilinde sıkça kullanılan temel bir yapıdır. Öğrenme sürecinizde String sınıfını anlamak ve kullanmak, Java programlama becerilerinizi geliştirmede önemli bir adım olacaktır.

Paylaşmak güzeldir...

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir