Java String Sınıfı Metotları – concat

concat(String eklenecekMetin); Bir String’in sonuna, istenilen başka String’i ekleyerek iki String’i birbirine bağlar ve birleştirilmiş haliyle yeni bir String döndürür.

Örneklerde Kullanılan Stringler:

String metinTam = “Tam”;

String metinBosluk = ” “; //1 karakter boşluk

String metinWeblik = “Weblik”;

String metin2023 = “2023”;

Örnek:

System.out.println(metinTam.concat(metinWeblik));

Program Çıktısı: TamWeblik

Örnek:

System.out.println(metinTam.concat(metinBosluk.concat(metinWeblik)));

Program Çıktısı: Tam Weblik

Örnek:

System.out.println(metinWeblik.concat(metin2023));

Program Çıktısı: Weblik2023

Concat metodu zincirleme şekilde de kullanılabilir.

Örnek:

System.out.println(metinTam.concat(metinWeblik).concat(metinBosluk).concat(metin2023));

Program Çıktısı: TamWeblik 2023

Örnek Kodlar:

Program Çıktısı:

Örneklerde gösterildiği gibi, concat() metodunu kullanarak String nesnelerini birleştirebilirsiniz ancak kullanım durumuna göre performans açısından bazı dezavantajlar yaratabilir.  Java dilinde Stringler “immutable” yani değiştirilemez özelliğe sahiptir. Bu nedenle concat metodu da dahil olmak üzere bir string nesnesi üzerinde yapılan her işlem sonucunda yeni bir string nesnesi oluşur. Her işlemde yeni bir string oluşması da bellek kullanımı ve çöp toplama maliyetini artırabilir. Eğer çok fazla birleştirme işlemi yapmaya ihtiyacınız varsa, alternatif olarak StringBuilder veya StringBuffer gibi değiştirilebilir sınıfları kullanmanız programınız için daha verimli olabilir.

Diğer yazılarımızda görüşmek üzere…

Paylaşmak güzeldir...

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir