Java String Sınıfı Metotları – substring

substring(x,y); Stringin istediğimiz kısımını almaya yarar. Stringin her karakterini sol baştan ve sıfırdan başlayarak numaralandırdığımızı düşünürsek, stringimizin x tam sayısı ile belirlenen dizin numarasına denk gelen karakterinden (x numaralı karakter dahil), y tam sayısı ile belirlenen dizin numarasına denk gelen karaktere (y numaralı karakter hariç!) kadar olan kısmını almamızı sağlar. eğer metod substring(x); şeklinde tek bir tamsayı değer ile yazılmışsa, x dizin numaralı karakterden (x numaları karakter dahil) stringin sonuna kadar olan kısmını alır.


Örnek;

String metin_1 = “Tam Weblik!”;

System.out.println(metin_1.substring(0,3));

Program Çıktısı : Tam

System.out.println(metin_1.substring(4));

Program Çıktısı : Weblik!

System.out.println(metin_1.substring(2,5));

Program Çıktısı : m W

Örnek Kodlar:

Program Çıktısı:

Paylaşmak güzeldir...

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir