İlk Java Programımız – Merhaba Dünya!

Programlamaya yeni başlayanlara “Hello World” ifadesi oldukça tanıdık gelebilir. Bu basit ifade, programlamadaki ilk adımlarımızı temsil eder ve bir programlama dilini öğrenirken genellikle ilk kod yapımız olarak karşımıza çıkar.

Hello World!

Hello World ifadesi, programlama dünyasının en ünlü ifadelerinden biridir. İlk olarak 1974 yılında Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafından C programlama dilini tanıtmak için kullanılmıştır. Sonrasında bu ifade neredeyse tüm programlama dillerinde uygulanan bir gelenek haline gelmiştir. Hangi programlama dilini kullanıyor olursanız olun, ekrana Hello World yazdıracağınız bu basit program, kullandığınız dilin temel sözdizimini ve çalışma mantığını anlamanız için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Şimdi bir kodlama başlangıç projesi klasiği olan ve çalıştırıldığında çıktı alanına Hello Word! yazdıran kodları, popüler ve güçlü bir programlama dili olan JAVA ile yazıp yorumlayalım.

Programın Çıktısı:

Örnek görselde yazdığımız Java kodu, program çalıştırıldığında ilk olarak MyFirstProgram adında bir sınıf tanımlar.

//1 satırında tanımlanan sınıfın bir öğesi olan ana metodu (main) çağırır.

//2 satırında sentence adında, veri tipi String olan bir değişken oluşturur ve değişkenin değerine Hello World! cümlesini atar.

//3 satırında da sentence adlı değişkenin değeri olan Hello World! ifadesini ekrana yazdırır.

Main metodun sonuna gelir ve program sonlanır.

Kod satırları sonunda gördüğünüz “//” kodu tanımlamak, açıklama, yorum vb. eklemek için yazılan notlardır. JAVA derleyici programları (örnekte IntelliJ IDEA) “//” sonrası o satırın sonuna kadar yazılanları yalnızca yorum olarak algılar.

System.out standart çıkış akımıdır ve bilgisayarlarımızdaki standart çıkış birimi de monitörlerimizdir. System.out.println() parantezler içerisine uygun şekilde yazılmış değişken, metod sonuç değeri vs. ekrana yazdırıp bir alt satıra geçer. System.out.print() ‘ de aynı işlemi yapar fakat tek farkı yazdırma sonrası alt satıra geçmemesidir.

Örnekte //2 no’ lu satırı hiç yazmayıp yani String tipinde sentence adlı bir değişken oluşturmayıp, 3// no’ lu satırdaki sentence değişkeninin yerine de tırnak içerisinde “Hello World!” yazmış olsaydık yine aynı çıktıyı alırdık.

Program Çıktısı:

Örnekteki println yerine print yazsaydık;

Program Çıktısı:

Yazımızın sonunda, JAVA ile Hello World! örneğini yapmanın basit ve kolay olduğunu gördük. Eğer siz de ilk Java programınızı kodlamak istiyorsanız “Java JDK ve IntelliJ Idea Kurulumu” yazımızdaki adımları takip ederek gerekli kurulumları yapabilir ve sonrasında ilk kodlarınızı yazabilirsiniz. Herhangi bir programlama dilinde bu ifadeyi kullanarak ilk kodumuzu yazmak, dilin temel yapılarını ve çalışma mantığını anlamamızı sağlayacaktır. JAVA, nesne yönelimli, platform bağımsız ve çok yönlü bir dil olduğu için, programlamada daha karmaşık projelere adım atabilir ve yeni kodlama becerileri geliştirebilirsiniz. Programlamaya olan merak ve ilginizi hiç kaybetmemenizi dilerim. Tabi yazılarımı takip etmenizi de…

Paylaşmak güzeldir...

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir