Java String Sınıfı Metotları – Belirli İndeksteki Karakteri Alma – charAt metodu

charAt(int indeks); Bir String nesnesinin değerini oluşturan karakterlerden, verilen indeks numarasındaki karakteri (char) döndürür.

public class StringCharAtExample {
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Tam Weblik";

    System.out.println("0. index: " + dize.charAt(0));
    System.out.println("1. index: " + dize.charAt(1));
    System.out.println("2. index: " + dize.charAt(2));
    System.out.println("3. index: " + dize.charAt(3));
    System.out.println("4. index: " + dize.charAt(4));
    System.out.println("5. index: " + dize.charAt(5));
    System.out.println("6. index: " + dize.charAt(6));
    System.out.println("7. index: " + dize.charAt(7));
    System.out.println("8. index: " + dize.charAt(8));
    System.out.println("9. index: " + dize.charAt(9));

    /* Çıktısı:
      0. index: T
      1. index: a
      2. index: m
      3. index:
      4. index: W
      5. index: e
      6. index: b
      7. index: l
      8. index: i
      9. index: k
     */
  }
}

Örnekte kullandığımız String nesnesi (dize) 10 adet karakter içerdiğinden, indeks numaraları 0’dan 9’a kadardır. Eğer ilgili dizeye charAt(10) veya charAt(-2) gibi 0’dan küçük veya 9’dan büyük bir indeks değeri verilirse program hata verir. Program, charAt() şeklinde bir kullanım yapıldığında yani herhangi bir indeks değeri verilmediğinde de hata verir.

Özetle charAt(int indeks) içeriğindeki indeks değeri 0’a eşit veya büyük ve dizenin karakter adedinden küçük olmalıdır.

0 <= indeks < dize.length();

String dize = “Tam Weblik”; için geçerli olmak üzere charAt(int indeks); şeklinde bir kullanımda;

 • indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 olabilir.
 • indeks 10, 11, 12, …, n olamaz.

Tüm String nesneleri için geçerli olmak üzere charAt(int indeks); kullanımında;

 • indeks boş küme olamaz.
 • indeks -1, -2 …, -n gibi herhangi negatif bir sayı olamaz.
 • indeks -3.0, 0.0, 1.0, 2.5, 22.54, gibi herhangi bir double değer olamaz.

Java String sınıfı metotlarından charAt() ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Diğer yazılarda görüşmek dileğimle…

Paylaşmak güzeldir...

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir