Java String Sınıfı Metotları – Belirli İndeksteki Karakterin Unicode Değerini Alma – codePointAt Metodu

codePointAt(int indeks); Bir String nesnesinin değerini oluşturan karakterlerden, verilen dizin numarasındaki (indeks) karakterin Unicode kod noktasını (int) döndürür.

public class StringCodePointAtExample {
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Tam Weblik";

    System.out.println(dize.charAt(0) + " -> " + dize.codePointAt(0));
    System.out.println(dize.charAt(1) + " -> " + dize.codePointAt(1));
    System.out.println(dize.charAt(2) + " -> " + dize.codePointAt(2));
    System.out.println(dize.charAt(3) + " -> " + dize.codePointAt(3));
    System.out.println(dize.charAt(4) + " -> " + dize.codePointAt(4));
    System.out.println(dize.charAt(5) + " -> " + dize.codePointAt(5));
    System.out.println(dize.charAt(6) + " -> " + dize.codePointAt(6));
    System.out.println(dize.charAt(7) + " -> " + dize.codePointAt(7));
    System.out.println(dize.charAt(8) + " -> " + dize.codePointAt(8));
    System.out.println(dize.charAt(9) + " -> " + dize.codePointAt(9));

    /*
      Çıktısı:
      T -> 84
      a -> 97
      m -> 109
       -> 32
      W -> 87
      e -> 101
      b -> 98
      l -> 108
      i -> 105
      k -> 107
    */
  }
}

Örnekte kullandığımız String nesnesi (dize) 10 adet karakter içermekte olduğundan indeks numaraları 0’dan 9’a kadardır. Çıktıda her karakterin Unicode karşılığı görülmektedir. Eğer ilgili String nesnesine codePointAt(10) veya codePointAt(-2) gibi 0’dan küçük veya 9’dan büyük bir indeks değeri verilirse program hata verir. Program, codePointAt() şeklinde bir kullanım yapıldığında yani herhangi bir değer verilmediğinde de hata verir.

Özetle codePointAt(int indeks) içeriğindeki indeks değeri 0’a eşit veya büyük ve String nesnesinin içerdiği karakter adedinden küçük olmalıdır.

0 <= indeks < dize.length();

String dize = “Tam Weblik”; için geçerli olmak üzere codePointAt(int indeks); şeklinde bir kullanımda;

 • indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 olabilir.
 • indeks 10, 11, 12, …, n olamaz.

Tüm stringler için geçerli olmak üzere codePointAt (int indeks); kullanımında;

 • indeks boş küme olamaz.
 • indeks -1, -2 …, -n gibi herhangi negatif bir sayı olamaz.
 • indeks -3.0, 0.0, 1.0, 2.5, 22.54, gibi herhangi bir double değer olamaz.

Diğer yazılarda görüşmek dileğimle…

Paylaşmak güzeldir...

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir