Java String Sınıfı Metotları – Dize Önek/Sonek Kontrolü – startsWith() ve endsWith()

startsWith(String prefix);

Bir dizenin belirtilen karakter ya da karakterler grubu ile başlayıp başlamadığını kontrol eder ve eğer başlıyorsa true, başlamıyorsa false mantıksal değerini döndürür. Metoda geçilen String tipindeki prefix (önek) argümanı, dize başlangıcında aranacak karakter ya da karakterler grubunu temsil eder. BÜYÜK/küçük harf duyarlıdır.

startsWith(String prefix, int toffset);

Metoda önek ile birlikte dizin numarasını temsil eden tamsayı argümanı da geçilirse, dizenin belirtilen dizin numarasından itibaren başlayan alt dizesinin girilen önek ile başlayıp başlamadığını kontrol eder. Kısaca girilen dizin numarasını, dizenin başlangıcı kabul eder ve ona göre işlem yapar da denilebilir.

public class StringStartsWithExample {

  public static void main(String[] args) {

    String dize = "Tam Weblik Java!";

    System.out.println(dize.startsWith("Tam"));   // true
    System.out.println(dize.startsWith("T"));    // true
    System.out.println(dize.startsWith("tam"));   // false
    System.out.println(dize.startsWith("Weblik")); // false

    System.out.println(dize.startsWith("Weblik", 4)); // true
    System.out.println(dize.startsWith("Weblik", 3)); // false
  }
}

endsWith(String suffix);

Bir dizenin belirtilen karakter ya da karakterler grubu ile bitip bitmediğini kontrol eder ve eğer bitiyorsa true, bitmiyorsa false mantıksal değerini döndürür. Metoda geçilen String tipindeki suffix (sonek) argümanı, dizenin sonunda aranacak karakter ya da karakterler grubunu temsil eder. BÜYÜK/küçük harf duyarlıdır. endsWith metodu, startsWith metodundaki gibi sonek ve dizin numarası şeklinde çift argüman ile kullanılamaz.

public class StringEndsWithExample {

  public static void main(String[] args) {

    String dize = "Tam Weblik Java!";

    System.out.println(dize.endsWith("Java"));  // false
    System.out.println(dize.endsWith("Java!"));  // true
    System.out.println(dize.endsWith("JAVA!"));  // false
    System.out.println(dize.endsWith("!"));    // true
  }
}

Java String sınıfı metotlarından startsWith ve endsWith’in yanı sıra, programlama ile ilgili paylaştığım diğer konular için site içeriklerine göz atmanızı rica eder, öğrenme sürecinizde başarılar dilerim.

Paylaşmak güzeldir...

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir