Java’da Döngüler – Do While Döngüsü (do-while loop)

Java’da kullanabileceğimiz döngü çeşitlerinden biri olan do while döngüsünü, işleyiş mantığı açısından while döngüsünden ayıran özelliği, tekrar edilmesini isteyebileceğimiz işlemlerin en az bir kez yapılmasını sağlamasıdır diyebiliriz. Şöyle ki while döngülerinde, döngüye girilmeden önce koşul kontrol edilmekte ve eğer boolean değer false ise program döngüye hiç girmeden, yani while bloğu içindeki işlemleri hiç yapmadan while sonrasına geçmekteydi. Bu durum doğal olarak yapmak istediğimiz tekrarlayan işlemleri en az bir kez mutlaka yapmamız gereken durumlarda while döngüsünü yetersiz bırakmaktadır.

Java’da While Döngüsü ile Do-While Döngüsü Karşılaştırması

While döngüsü koşulu başlangıçta kontrol ederken, do while döngüsü koşulu işlemleri ilk kez yaptıktan sonra kontrol eder.

While döngüsünde koşul başlangıçta false ise işlemler hiç yapılmazken, do while döngüsünde koşulun true ya da false olmasına bakılmaksızın işlemler en az bir kez mutlaka yapılır.

Alttaki şemada çıktı olarak 1’den 8’e kadar olan sayıları yan yana yazan while ve do while döngülerini görmekteyiz. Bu karşılaştırma bize yapısal olarak while döngüsü ile do-while döngüsünün benzerliklerini de göstermektedir.

comparing-while-and-dowhile-loops-java-image

Java’da do while‘da döngüsü kullanırken, while parantezleri sonrası noktalı virgüle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zira ilk zamanlar en çok unutulan ve neden çalışmıyor dedirten kısım orasıdır.

Alttaki while ve do-while döngülerinin çalışma mantığını özetleyen şemada da görüleceği üzere; do while döngüsü ilk iş olarak işlemleri yapmakta, sonra koşulu kontrol ederek ne yapacağına karar vermektedir.

java-while-and-dowhile-loop-structure-image

Java öğrenme yolculuğunuzda başarılar dilerim…

Paylaşmak güzeldir...

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir