Java’da İç İçe Döngüler – (Nested Loops)

Programlama dillerinde bir döngü içerisinde en az bir tane daha döngü kullanılmasıyla oluşan yapıya iç içe döngü ya da yuvalanmış döngü denilmektedir. Java’da da mevcut olan for döngüsü, while döngüsü, do while döngüsü ve foreach döngüsü, birlikte ve ihtiyaca göre istenilen sayıda kullanılabilir.

Alttaki şemada kolay anlaşılır bir örnek oluşturması açısından 3 adet for döngüsünün iç içe yazıldığını görmekteyiz. Programlarımızda kaç tane döngüyü iç içe yazacağımız, hangi döngü türlerini birlikte kullanacağımız ihtiyacımıza göre değişecektir.

java-nested-loops-example-image

İç İçe döngüler nasıl ve hangi sırada çalışır?

İç içe döngülerde, döngülerin tamamlanması her zaman en içten en dışa doğru gerçekleşir. Örnekten yola çıkacak olursak ilk olarak iç for döngüsü tüm turlarını tamamlar. Sonra orta for döngüsü tüm turlarını tamamlar ve en son dış for döngüsü tüm turlarını tamamlamış olur.

 • İç for döngüsü 5 tur çalışır ve yan yana 5 Adet A yazdırır.
  • AAAAA
 • Orta for döngüsü 3 tur çalışır yani iç for döngüsünü 3 kez baştan başlatır. Her turda bir alt satıra geçer.
  •   
  • AAAAA
  • AAAAA
  • AAAAA
 • Dış for döngüsü de 2 tur çalışır yani orta for döngüsünü 2 kez baştan başlatır. Her turda bir alt satıra geçer.
  •   
  •  
  • AAAAA
  • AAAAA
  • AAAAA
  •   
  • AAAAA
  • AAAAA
  • AAAAA

iç for döngüsü 5 tur kendisi için, 3 kez orta döngü için ve 2 kez de dış döngü için kendini tekrar edeceğinden, 5 * 3 * 2 = 30 tur çalışmış olur ve ekrana toplamda 30 adet “A” harfi yazdırılır.

iç içe döngülerde hangi döngü türünün içte, dışta ya da ortalarda olacağı kullanım ihtiyacınıza göre değişir. Diğer bir deyişle for, while, do while, foreach döngülerini ihtiyacınıza göre istediğiniz sayı ve sıralamada kullanabilirsiniz.

Paylaşmak güzeldir...

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir